گروه مقاوم سازی و برش بتن پایتخت سازه | خدمات ما
 

گروه مقاوم سازی و برش بتن پایتخت سازه آماده ارائه کلیه خدمات مقاوم سازی ساختمان ، برش بتن ، کرگیری بتن ، تخریب بتن و ایجاد داکت در بتن جهت رفع نیاز های مختلف صنعت ساختمان سازی میباشد.
 
 خدمات برش بتن و مقاوم سازی

برش بتن عملیاتی است که طی آن بر مبنای نیازهای مختلف سازه های بتنی ، تغییری در وضعیت بتن به وجود خواهد آورد.حال با توجه به آنکه نیاز پروژه چیست عملیات برش بتن به روشهای متفاوت انجام خواهد شد.برخی از روش های برش بتن به شرح زیر میباشد:

  وجود خطاهای محاسباتی ،ضعف‌های اجرایی ،تغییر کاربری سازه و درنتیجه افزایش بار بهره‌برداری سازه ،تغییر در نقشه‌های معماری و افزایش طبقات و همچنین بهسازی لرزه‌ای و ... ازجمله دلایل نیاز ساختمان به مقاوم‌ سازی است.برخی از روشهای مقاوم سازی سازه های بتنی به شرح زیر میباشد:

 


6653