گروه مقاوم سازی و برش بتن پایتخت سازه | برش بتن
 

 برش بتن عملیاتی است که طی آن بر مبنای نیازهای مختلف سازه های بتنی ، تغییری در وضعیت بتن به وجود خواهد آورد.حال با توجه به آنکه نیاز پروژه چیست عملیات برش بتن به روشهای متفاوت انجام خواهد شد.  برش بتن به عنوان یک روش نوین و مناسب برای حذف تمام یا قسمتی از یک سازه بتنی جایگزین روش های سنتی تخریب بتن شده است. در روش های جدید برش بتن بر نکاتی همچون عدم ایجاد آلودگی صوتی، عدم ضربه به فونداسیون، دقت در برش ، عدم آسیب رسانی به سایر قسمت های سازه و ... توجه شده است. مزایای گوناگون این روش ها سرعت جایگزینی آنها را بالا برده است. امروزه در موارد مختلفی همچون ایجاد حفره جهت عبور لوله های تاسیسات، فاضلاب و سایر موارد ، که نیاز به حذف قسمتی از یک سازه بتنی است، دیگر از سوی مهندسان و سازنده گان ساختمان مجوز تخریب بتن با استفاده از ابزارهای آسیب رسان به سازه بتنی باقیمانده ( همچون پرفراتور و پیکور)  داده نمی شود.3738
برش بتن
برش بتن
سایر خدمات شرکت
برش بتن
جدیدترین خبرها
راه اندازی وبسایت گروه پایتخت سازه
راه اندازی وبسایت گروه پایتخت سازه

وبسایت گروه پایتخت سازه راه اندازی گردید

مشاوره رایگان در زمینه مقاوم سازی و برش بتن
مشاوره رایگان در زمینه مقاوم سازی و برش بتن

گروه پایتخت سازه آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی در زمینه مقاوم سازی سازه های بتنی و یا برش بتن میباشد.